ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK ORDERS

Lot: 539

Πλήρες σετ από (3) Σταυρούς του Εθνικού Iδρύματος της Βασ. Φριδερίκης. Παλιές αυθεντικές κοπές

Τρέχουσα προσφορά: 200€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 200€

Κατάσταση: UNC