ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / IONIAN BANK

Lot: 733

100 Δρχ (1913) Perkins Bacon and co Ltd (η σπανιότερη ποικιλία)

Τρέχουσα προσφορά: 2800€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 2800€

Κατάσταση: F