ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 940

100 Δρχ 1978 Χ 2 συνεχόμενα , το ένα στραβοκομένο

Τρέχουσα προσφορά: 5€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 5€

Κατάσταση: UNC