ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 687

1000 Δρχ 16 Δεκεμ. 1918 Archive Specimen

Τρέχουσα προσφορά: 1250€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 1250€

Κατάσταση: UNC