ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / EMERGENCY NOTES - AGRICULTURAL NOTES etc.

Lot: 948

100000 Δρχ 1942 , Σοφός , αριθμός 9 που έγινε δοκίμιο RR

Τρέχουσα προσφορά: 1500€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 1500€

Κατάσταση: UNC