Τα κέρματα των 100 Δραχμών (που απεικονίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο στην εμπρόσθια όψη και το αστέρι της Βεργίνας στην πίσω) όλων των ημερομηνιών δεν έχουν καμία συλλεκτική αξία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως εάν έχουν κάποιο σφάλμα νομισματοκοποίου ή εάν είναι μέσα στην πλήρη σειρά του 1993 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδική συλλεκτική κασετίνα.
Τα κέρματα των 500 Δραχμών (6 τύποι) που εκδόθηκαν το 2000 με αφορμή την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας, δεν έχουν συλλεκτικό ενδιαφέρον εκτός εάν βρίσκονται μέσα σε μασούρια της Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ) όπου όμως και πάλι η εμπορική αξία τους είναι κοντά στην ονομαστική τους .
Τα μεταχειρισμένα κέρματα από το 1912 και μετά που φυλάχθηκαν πιθανόν για συναισθηματικούς λόγους δεν αποτελούν συλλογή, αλλά συσσώρευση από ρέστα συναλλαγών άνευ αξίας. Για να θεωρηθούν τα ανωτέρω νομίσματα συλλεκτικά, θα πρέπει είτε να είναι αμεταχείριστα (ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ) ,είτε να είναι ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις της Τραπέζης, τα λεγόμενα «Αναμνηστικά» τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε κασετίνες με πιστοποιητικά.
Εξαίρεση σε αυτήν την νομισματική περίοδο αποτελούν τα νομίσματα των 20 Δραχμών του 1960 και των 30 Δραχμών του 1963 και 1964. Τα συγκεκριμένα λόγω του ότι περιέχουν ασήμι, έχουν αξία η οποία υπολογίζεται ως εξής:Βάρος x καθαρότητα x τιμή γραμμαρίου ασημιού * Η καθαρότητα των ανωτέρω είναι 835 βαθμοί. (0,835) Τα γνωστά ως «κοινά» λοιπόν κέρματα αυτής της περιόδου πωλούνται βάση κιλού και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από βιοτέχνες για χειροκατασκευές, καταστήματα τουριστικών ειδών κλπ.
Κέρματα από άλλες χώρες υπάρχουν αμέτρητα και δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση για να τα κοστολογήσετε μόνοι σας. Και σε αυτά όπως και στα Ελληνικά υπάρχουν τα «κοινά» αλλά και τα συλλεκτικά. Θα ήταν ορθό λοιπόν να μας επισκεφθείτε να τα αξιολογήσουμε εμείς.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας επισκεφθείτε για να κάνουμε μια εκτίμηση. Στην περίπτωση που δεν είστε κάτοικος Αθηνών μπορείτε να μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες, μέσω των οποίων όμως δεν γίνεται να κάνουμε ακριβή τιμολόγηση, αλλά θα σας ενημερώσουμε εάν αξίζει ή όχι να προχωρήσουμε περαιτέρω.
Κατ’αρχάς θα πρέπει να είστε σίγουροι για την αξιοπιστία της σελίδας που επισκεφθήκατε (εάν πρόκειται για κάποιο σοβαρό site, εάν πρόκειται για έγγυρο τιμοκατάλογο νομισμάτων και όχι αγγελίες ιδιωτών, κλπ). Αφαιτέρου οι τιμές ενός νομίσματος καθορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως κατάσταση, σπανιότητα, τύπος, ποικιλία, ειδικές εκδόσεις κλπ. Για παράδειγμα ένα κέρμα των 2 Δραχμών του 1959 εάν είναι μεταχειρισμένο η τιμή του είναι μερικά σεντς, ενώ εάν είναι ακυκλοφόρητο (UNC) η τιμή του μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.
Το σημαντικότερο εδώ είναι η αξιοπιστία και η εξειδικευμένη γνώση που έχει ο εκτιμητής τόσο στο grading (αξιολόγηση κατάστασης και σπανιότητας του νομίσματος) αλλά και την εμπορική του πείρα στον χώρο για την σωστή τιμολόγηση.
Τα χαρτονομίσματα σε δραχμές που κυκλοφορούσαν πριν τη χρήση του ευρώ για να θεωρηθούν συλλεκτικά, θα πρέπει να είναι ακυκλοφόρητα (κολαριστά από δεσμίδες ή δεσμίδες ολόκληρες).
Το σωστό είναι να μας επισκεφθείτε να τα εκτιμήσουμε εμείς ,διότι πρέπει να ελεγχούν πολλοί παράμετροι που θα τα χαρακτηρίσουν ή όχι συλλεκτικά. Σε γενικές γραμμές τα Ελληνικα χαρτονομίσματα από το 1926 έως το 1944 είναι χαμηλής αξίας, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, διότι και εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις όπως διάφορες ειδικές εκδόσεις (specimen,σφάλματα, έκτακτες εκδόσεις και άλλες ιδιαιτερότητες).
Τα Ελληνικά χαρτονομίσματα που σίγουρα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι από το 1923 και πριν, αλλά και τα χαρτονομίσματα της περιόδου 1945 έως και το 1956.- Και στα χαρτονομίσματα, όπως και στα νομίσματα, η τιμή προσδιορίζεται από πολλές συνιστώσες, εκ των οποίων κυριότερες είναι η κατάσταση και η σπανιότητά τους.
Κατ’αρχάς θα πρέπει να είστε σίγουροι για την αξιοπιστία της σελίδας που επισκεφθήκατε (εάν πρόκειται για σοβαρό site, εάν πρόκειται για έγγυρο τιμοκατάλογο χαρτονομισμάτων και όχι αγγελίες ιδιωτών, κλπ). Αφαιτέρου οι τιμές ενός χαρτονομίσματος καθορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως κατάσταση, σπανιότητα, τύπος, ποικιλία, ειδικές εκδόσεις κλπ.
Όπως και στα Ελληνικά χαρτονομίσματα έτσι και στα χαρτονμίσματα άλλων κρατών υπάρχουν συλλεκτικά και όχι. Δεν υπάρχει τρόπος να τα κοστολογήσετε μόνοι σας σωστά εάν δεν έχετε γνώση του αντικειμένου. Θα πρέπει να μας επισκεφθείτε να κάνουμε εμείς μια αξιολόγηση.
Το σημαντικότερο εδώ είναι η αξιοπιστία και η εξειδικευμένη γνώση που έχει ο εκτιμητής τόσο στο grading (αξιολόγηση κατάστασης και σπανιότητας του χαρτονομίσματος) αλλά και η εμπορική του πείρα στον χώρο για την σωστή τιμολόγηση.
Τα γραμματόσημα που είναι διάφορα αποκολλημένα από φακέλους αλληλογραφίας, συνήθως δεν έχουν αξία. Είναι τα λεγόμενα «κοινά» γραμματόσημα και πωλούνται με τιμή μονάδος μερικά λεπτά του Ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και οι συλλογές σφραγισμένων γραμματοσήμων που έχουν εμπορική αξία, αλλά θα πρέπει να είναι κομπλέ οι σειρές ανά έκδοση ,σε καλή κατάσταση και όσο αφορά τα Ελληνικά από το 1933 και πριν. Συλλεκτική αξία, με την ευρύτερη έννοια του όρου, έχουν όλα τα γραμματόσημα, διότι όλες οι συλλογές ανεξάρτητα από το αν έχουν μικρό ή μεγάλο κόστος, έχουν μεγάλη αξία για όλα αυτά που προσφέρουν (γνώση, χαλάρωση, συναισθηματική αξία, ενθύμιο κλπ).
Σε γενικές γραμμές τα Ελληνικά ασφράγιστα γραμματόσημα και οι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, παρουσιάζουν ενδιαφέρον από το 1960 και πρίν, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Από το 1960 και μετά, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες «στοκαρισμένες» είτε από συλλέκτες, είτε από εμπόρους, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να είναι αρκετά χαμηλές. Τα ασφράγιστα γραμματόσημα πριν το 1960 τιμολογούνται βάση τιμοκαταλόγων γραμματοσήμων που υπάρχουν σε διάφορες εκδόσεις και μπορείτε εύκολα να προμηθευτείτε. Άξιο λόγου αλλά και αδιευκρίνηστο, είναι το γεγονός ότι οι τιμές που αναφέρουν οι κατάλογοι γραμματοσήμων, είναι πολλαπλάσιες των εμπορικών και μάλιστα οι εμπορικές τιμές διαφέρουν σε ποσοστό ανάλογα με τα έτη! Για παράδειγμα μια σειρά της δεκαετίας του 1970 που έχει τιμή καταλόγου π.χ. 10 ευρώ, πωλείται περίπου στο 10%-15% δηλαδή 1-2 ευρώ, ενώ μια σειρά της δεκαετίας του 1950 που έχει την ίδια τιμή 10 ευρώ, πωλείται στο 30-50% δηλαδή 3-5 ευρώ (!). Σε κάθε περίπτωση εάν έχετε κάποια συλλογή με ασφράγιστες σειρές θα ήταν σκόπιμο να μας επισκεφθείτε.
Και στα γραμματόσημα άλλων χωρών υπάρχουν συλλεκτικά και όχι. Κατά βάση συλλεκτικά είναι τα ασφράγιστα, σε κομπλέ σειρές ανά έκδοση. Δεν υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις τιμολόγησης. Θα ήταν καλό να μας επισκεφθείτε.
Το σημαντικότερο εδώ είναι η αξιοπιστία και η εξειδικευμένη γνώση που έχει ο εκτιμητής αλλά και η εμπορική του πείρα στον χώρο για την σωστή τιμολόγηση.
Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή μέλους στο site για να προβείτε σε αγορά ή πώληση. Όμως η εγγραφή σας θα μας βοηθήσει στην περαιτέρω εξυπηρέτηση σας, και θα αποκτήσετε “προνόμια μέλους” (εποχιακές προσφορές, δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες μας, ενημερώσεις για ευκαιρίες αγορών, δικαίωμα “κράτησης” αντικειμένων, και άλλα).
Μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό για να κάνουμε μια αρχική αξιολόγηση αλλά θα ήταν ορθότερο να μας επισκεφθείτε για ακριβή εκτίμηση και προσφορά αγοράς από εμάς.
Όποιο κι αν είναι το συλλεκτικό σας ενδιαφέρον, θα ήταν σκόπιμο να προσέξετε τα εξής:
 • Οι συλλογές είναι ένα όμορφο χόμπι που μας προσφέρει χαλάρωση, ποιοτικό χρόνο, αλλά κυρίως γνώση.
 • Μελετήστε και γνωρίστε το κάθε κομμάτι της συλλογής σας με γνώμονα την ιστορική και την καλλιτεχνική του υπόσταση και μην ανυπομονείτε να αγοράσετε το σπανιότερο ή το ακριβότερο.
 • Ξεκινήστε την συλλογή σας με φθηνά κομμάτια, σε καλή όμως κατάσταση, και σιγά-σιγά ανεβάστε το “budget”, έχοντας αποκτήσει ήδη κάποιες γνώσεις.
 • Οι συλλογές δεν είναι κατά βάση επένδυση, όμως σίγουρα είναι μία τοποθέτηση χρημάτων, γι’ αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές σας συγκρίνοντας πάντα τις τιμές και να επιλέγετε για τις αγορές σας σοβαρές επιχειρήσεις και καταστήματα και όχι πλανόδιους και ιδιώτες δήθεν “ειδικούς συλλέκτες” που “θέλουν να σας βοηθήσουν”.
 • Άλλο συλλογή, άλλο συσσώρευση. Μην αγοράζετε το ίδιο αντικείμενο πολλές φορές, έστω και αν το βρείτε σε χαμηλή τιμή. Προσοχή στην λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα στον συλλεκτισμό και την φιλαργυρία.
 • Γνωριστείτε με άλλους συλλέκτες με το ίδιο ενδιαφέρον αλλά εάν δεν έχετε αποκτήσει γνώση μην προβείτε εύκολα στις συναλλαγές. Γραφτείτε σε συλλόγους, σωματεία, κλπ, και επισκεφτείτε πολλά καταστήματα συλλεκτικών, εκθέσεις, μουσεία, κλπ.
 • Αγοράστε βιβλία σχετικά με το ενδιαφέρον σας, γιατί οι συλλογές είναι γνώση, είναι μόρφωση, είναι πολιτισμός.
Θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον σύμβουλο επενδύσεων. Ωστόσο, κατά κανόνα, Η άψογη κατάσταση και η σπανιότητα των συλλεκτικών αντικειμένων είναι δύο παράμετροι που εγγυούνται τα χρήματά σας.
Η εκτίμηση γίνεται πάντα παρουσία του πωλητή στο κατάστημα μας, Δευτέρα έως Σάββατο, 9:00 με 13:30, χωρίς ραντεβού και είναι δωρεάν. Η πληρωμή είναι μετρητοίς. Δείτε περισσότερα…
Έχοντας πλέον στο δυναμικό μας πάνω από 4000 μέλη, μπορούμε να αγοράσουμε τεράστια γκάμα συλλεκτικών προϊόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε το κατάστημα.
Προσοχή, ΟΧΙ. ΜΗΝ καθαρίσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα νομίσματα ή τα συλλεκτικά αντικείμενα που έχετε διότι θα χάσουν μεγάλο ποσοστό της αξίας τους.
Goto store

Contact Us

  *

  *