ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK ORDERS

Lot: 537

Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα εποχής Βασ. Παύλου, κατασκευή Αναγνωστόπουλος

Τρέχουσα προσφορά: 360€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 360€

Κατάσταση: XF+