ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK ORDERS

Lot: 524

Αργυρός Σταυρός Τάγματος του Σωτήρα με τον Οθων

Τρέχουσα προσφορά: 600€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 600€

Κατάσταση: XF