ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / OCCUPATION

Lot: 998

Ασσινιάτο 1793 10 sols με δύο μεγάλα περιθώρια.TΑ ΑΣΣΙΝΙΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΤΑ ΤΗΝ ΓΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Τρέχουσα προσφορά: 20€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 20€

Κατάσταση: UNC