ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

GREEK COINS / GREEK REPUBLIC, PAUL, KON/NOS

Lot: 174

Δοκίμιο χρυσού εικοσάδραχμου 1913 Ιακοβίδη σε μολύβι RRR

Τρέχουσα προσφορά: 9500€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 9500€

Κατάσταση: -