ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK CHECK AND LOTTERY TICKET

Lot: 1097

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19..." Η Αυτού Βασιλική υψηλότης Πρίγκιψ Νικόλαος λογαριασμός Α τάξεως"

Τρέχουσα προσφορά: 45€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 45€

Κατάσταση: AU