ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

GREEK COINS / TOKENS, COUNTERMARKS, KELVERI, ETC

Lot: 380

Λότο με 5 κόντρα μάρκες με διάφορα σύμβολα από την Μακεδονία.Οι 4 σε 5 Παράδες και μία σε 20 Παράδες

Τρέχουσα προσφορά: 65€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 65€

Κατάσταση: MIX