ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK MEDALS (Millitary, Red Cross, Police, etc)

Lot: 563

Μετάλλιον Ανακτορικών Υπηρεσιών Βασ. Αλεξάνδρου Α, δευτέρας τάξεως . Αψογο στο αυθεντικό κουτί του

Τρέχουσα προσφορά: 350€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 350€

Κατάσταση: AU