ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / GOVERNOR KAPODISTRIAS

Lot: 664

"Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" Υποσχετικό γραμμάτιο για γη στην Στερεά Ελλάδα,σε φοίνικες.Από το αρχείο του Γ. Σταύρου ο οποίος ήταν στην επιτροπή οικονομίας.Promissory Note ,in Phoenix ,for land in Mainland Greece from Stavros Archive who was in the commitiee for finance "ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ 183." RRR

Τρέχουσα προσφορά: 2500€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 2500€

Κατάσταση: UNC