ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

GREEK COINS / TOKENS, COUNTERMARKS, KELVERI, ETC

Lot: 285

Τηλ. μάρκα ΟΤΕ 1966 Τσακωγιάννης επινικελωμένη με σφάλμα στο Τσακογιάννης και πλάγια ανατροπή

Τρέχουσα προσφορά: 25€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 25€

Κατάσταση: XF+