ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK ORDERS

Lot: 529

Χάλκινος Σταυρός Τάγματος Γεωργίου μετα ξιφών, κατασκευή Spink στο κουτί

Τρέχουσα προσφορά: 66€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 66€

Κατάσταση: UNC