ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / VARIOUS MEDALS

Lot: 640

Χάλκινο μετάλλιο "Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία Ελλάδος 1882-1982" με το κτίριο της παλιάς βουλής

Τρέχουσα προσφορά: 35€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 35€

Κατάσταση: XF