ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / VARIOUS MEDALS

Lot: 596

Χάλκινο μετάλλιο "Το Γερουλάνειον Ιδρυμα δια Εξαιρέτους Υπερ Αυτου Υπηρεσίες",χαράκτης Μ.Τόμπρος 5 CM

Τρέχουσα προσφορά: 55€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 55€

Κατάσταση: XF