ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / VARIOUS MEDALS

Lot: 597

Χάλκινο μετάλλιο "Prof. Johannes Charamis" 6 CM

Τρέχουσα προσφορά: 14€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 14€

Κατάσταση: XF