ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / SMALL STATE NOTES - KINGDOM

Lot: 765

0,5-1-2-5 Δρχ 1940-41 (σετ 4 τεμ)

Τρέχουσα προσφορά: 7€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 7€

Κατάσταση: UNC