ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

GREEK COINS / KING OTTO

Lot: 81

1/4 Δρχ 1846 με διπλοπατημένο το 6 τρύπιο (Η τρύπα είναι εκτός ημερομηνίας) RR

Τρέχουσα προσφορά: 380€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 150€

Κατάσταση: F/VF