ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / OCCUPATION

Lot: 1035

1 Pfenig με Γερμανική σφραγίδα τύπου 2

Τρέχουσα προσφορά: 145€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 145€

Κατάσταση: UNC