ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 848

10 Δισ. 1944 Χ 2 με τον ίδιο αριθμό

Τρέχουσα προσφορά: 9€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 9€

Κατάσταση: UNC