ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 715

100 Δρχ 1 Μαρτ.1923 Αριστερό 3/4 και δεξί 1/4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1926 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ 3/4 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ 1/4 ΔΕΞΙ

Τρέχουσα προσφορά: 300€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 300€

Κατάσταση: VF/XF