ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 665

100 Δρχ 21 Αυγούστου 1874 με την Ελπίδα RRR

Τρέχουσα προσφορά: 4500€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 4500€

Κατάσταση: A/XF