ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / EMERGENCY NOTES - AGRICULTURAL NOTES etc.

Lot: 960

100 Εκατομ. Δρχ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ με 3 υπογραφές με το χέρι RR ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τρέχουσα προσφορά: 700€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 700€

Κατάσταση: UNC