ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / EMERGENCY NOTES - AGRICULTURAL NOTES etc.

Lot: 961

100 Eκατομ. Δρχ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ με 2 υπογραφές με το χέρι RR

Τρέχουσα προσφορά: 600€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 600€

Κατάσταση: UNC