ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 714

1000 Δρχ 14 Ιουλ.1923 με την Ακρόπολη σύμβολο του Αρχαιοελληνικού πολιτισμού.Συμπληρωματική έκδοση με καινούριες υπογραφές που δεν εστάλη στις τράπεζες.Archive Specimen RR

Τρέχουσα προσφορά: 2000€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 2000€

Κατάσταση: UNC