ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 699

1000 Δρχ 1901 Δεξί μισό.Αναμνηστική έκδοση του πρώτου χιλιάρικου 60 χρόνια μετά την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.

Τρέχουσα προσφορά: 300€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 300€

Κατάσταση: F