ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 829

1000 Δρχ 1939 παλίνδρομος αριθμός (RADAR)

Τρέχουσα προσφορά: 7€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 7€

Κατάσταση: VF