ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 706

1000 Δρχ 21 Ιαν. 1922 ΝΕΟΝ

Τρέχουσα προσφορά: 1650€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 1650€

Κατάσταση: UNC