ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / OCCUPATION

Lot: 1017

1000 Δρχ Isole με σφραγίδα "ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ"

Τρέχουσα προσφορά: 900€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 900€

Κατάσταση: AU