ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / VARIOUS BIGLIETTI, CHURCH NOTES

Lot: 1091

1,3,5,10 Ρούβλια Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ανάπτυξης 14-IX-1917 ΠΥΛΕΝΚΟΒΟ με κυριλικούς χαρακτήρες προφανώς λόγω έλλειψης Ελληνικών.Πλήρες σετ 4 αξιών RRR

Τρέχουσα προσφορά: 900€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 900€

Κατάσταση: AU