ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / CRETE

Lot: 978

25 Δρχ 15-3-1901 (πρώτη χρονιά) με 3 υπογραφές με το χέρι και 2 σφραγίδες εμπόρων πίσω που δηλώνουν την μεταβίβαση του χαρτνομίσματος. Σειρά Α028 RR

Τρέχουσα προσφορά: 200€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 200€

Κατάσταση: VF