ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 723

5 Δρχ 17-12-1926,10 Δρχ 15-7-1926, 20 Δρχ 5-11-1926 *,50 Δρχ 30-4-1927, 100 Δρχ 25-5-1927. Όλα είναι δοκίμια αρχείου. 5 Archives Specimens fresh unc. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ *

Τρέχουσα προσφορά: 950€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 950€

Κατάσταση: UNC