ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 938

50 Δρχ 1964 Χ 2 τεμ, 100 Δρχ 1967 Χ 4 τεμ. συνεχόμενα, 1000 Δρχ 1970 Χ 10 τεμ. συνεχόμενα

Τρέχουσα προσφορά: 50€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 50€

Κατάσταση: UNC