ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 851

50.000 Δρχ 1944 και 100 Δισ. 1944

Τρέχουσα προσφορά: 6€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 6€

Κατάσταση: F-AU