ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / OCCUPATION

Lot: 1041

50 Pfenig με σφραγίδα "Ηλεκτρική......."

Τρέχουσα προσφορά: 185€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 175€

Κατάσταση: VF