ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / NATIONAL BANK

Lot: 712

500 Δρχ 8 Ιαν. 1923 Β series with improved vignette of Stavrou RRR

Τρέχουσα προσφορά: 2950€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 2950€

Κατάσταση: UNC