ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / VARIOUS NOTES

Lot: 1121

5000 Δρχ κόκκινη μητρότητα διαφημιστικό Ραχούτης και 100 Fr. διαφημιστικό θέατρο Μουσούρη

Τρέχουσα προσφορά: 25€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 25€

Κατάσταση: UNC