ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 836

5000 Δρχ 1943 χρωματικό δοκίμιο πίσω όψη με μεγάλο δεξί περιθώριο

Τρέχουσα προσφορά: 28€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 28€

Κατάσταση: UNC