ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 943

5000 Δρχ 1984 ΠΛΑΣΤΟ με 5 σφραγίδες, υδατόσημο και γραμμή ασφαλείας

Τρέχουσα προσφορά: 18€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 18€

Κατάσταση: F/VF