ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / OCCUPATION

Lot: 1018

5000 Δρχ Isole με σφραγίδα ¨ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ" RRR

Τρέχουσα προσφορά: 1700€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 1700€

Κατάσταση: XF