ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / BANK OF GREECE

Lot: 904

50000 Δρχ 1950 με την Υγεία Χ 20 τεμάχια. ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Τρέχουσα προσφορά: 140€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 140€

Κατάσταση: F