ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

MEDALS AND DECORATIONS / GREEK ORDERS

Lot: 527

Aργυρός Σταυρός Τάγματος του Σωτήρα, κατασκευή Πομώνης νεώτερος

Τρέχουσα προσφορά: 240€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 240€

Κατάσταση: AU