ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

WORLD COINS / Varius

Lot: 461

MEXICO SPANISH COLONY Mexico City mint 8 Reales 1819 KM111

Τρέχουσα προσφορά: 24€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 24€

Κατάσταση: F/VF