ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

BANKNOTES / WORLD BANKNOTES

Lot: 1139

SWITZERLAND 500 Franken 7-9-1939 (#36c) RRR

Τρέχουσα προσφορά: 280€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 280€

Κατάσταση: F+