ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ), ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: 210 32 19 047

WORLD COINS / Varius

Lot: 500

TURKEY 100 Kurush Gold 1255 KM683 Mint Visit Coinage ANDRIANOPLE

Τρέχουσα προσφορά: 370€

Ημερομηνία λήξης: Η δημοπρασία έχει λήξει 14/10/2011.

Τιμή εκκίνησης: 370€

Κατάσταση: VF/XF